GEZONDHEID EN AYAHUASCA

Graag informeren we je over gezondheid en het gebruik van Ayahuasca. Als je geen medicatie of drugs gebruikt en verder geen lichamelijke en geestelijke klachten hebt, is Ayahuasca zeer veilig en kan je niets gebeuren. Ayahuasca is géén verslavend middel, hier zijn de ervaringen te intens voor. Het houden aan het voorgeschreven dieet en voorbereidingen zijn van belang  om het meeste uit je ervaring te halen. Bepaalde medicatie, lichamelijke / mentale ziekten en het gebruik van drugs en andere verdovende middelen conflicteren sterk met de MAO-remmer die in Ayahuasca aanwezig is. Dit kan (ernstige) gevolgen voor je gezondheid hebben. Lees onderstaande informatie daarom goed door. Hierin lees je alles over alle contra-indicaties* omtrent het gebruik van Ayahuasca. En laat het ons ALTIJD weten als je medicatie gebruikt, of twijfelt of iets wel of niet is toegestaan en vul dit altijd eerlijk in bij het intakeformulier wat je van ons ontvangt.

* Een contra-indicatie is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen.

WELKE CONTRA-INDICATIES ZIJN ER ALLEMAAL?

Gebruik je medicijnen? Laat het ons altijd ruim van te voren weten. Bij twijfel kan je zelf ook je huisarts raadplegen en of ons contacteren.

Ernstige nierziekten, instabiele diabetes mellitus, epilepsie, ernstige neurologische aandoeningen, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld angina pectoris), hersenbloedingen en CVA’s, een feitelijk of verwacht feochromocytoom (een gezwel van de bijnieren), bloeddyscrasie (afwijkende bloedcellen).

Instabiele geestelijke aandoeningen zoals schizofrenie, psychose en borderline.​
Is er iemand in je naaste familie die een van bovenstaande geestelijke aandoeningen heeft? Laat het ons altijd weten.

Lijdt je aan een bipolaire stoornis of schizofrenie dan is het gebruik van Ayahuasca gevaarlijk. Wanneer je last hebt van wanen, hallucinaties, paranoïde gedachte of andere psychose-gerelateerde indicaties, dan is het gebruik van deze planten ten strengste af te raden. Iedereen die naaste familie heeft met een van de bovenstaande stoornissen zijn ook niet geschikt om deel te nemen aan een ceremonie omdat dit een ‘slapende stoornis’ in de hand zou kunnen werken.

Er zijn uiteenlopende meningen over zwangerschap en het gebruik van Ayahuasca. Wij kiezen ervoor om geen zwangere vrouwen, of vrouwen die nog borstvoeding geven toe te laten bij de ceremonies.

Medicijnen die echt niet samen met Ayahuasca gebruikt mogen worden zijn antidepressiva (Serotonineheropnameremmers – SSRI’s)
Deze mogen zelfs 6 weken vooraf aan een Ayahuasca ceremonie NIET gebruikt worden.

Wil je met medicatie afbouwen en stoppen voor een ceremonie? Doe dit altijd onder leiding van een arts.
Zelf gaan afbouwen en stoppen kan gevaarlijk zijn!

Voor hulp bij het stoppen met antidepressiva kijk op:

www.stichtingantidepressivavrij.nl

SSRI’S ZOALS:

Citalopram (Cipramil®) – escitalopram (Lexapro®) – fluoxetine (Prozac®) – fluvoxamine (Fevarin®) – paroxetine (Seroxat®) – sertraline (Zoloft®)
maar ook Serotonine-noradrenaline-heropnameremmers, zoals: Venlafaxine (Efexor) – Duloxetine (Cymbalta)
En ook TCA, tricyclische antidepressiva, zoals: – mitriptyline (Tryptizol®) – clomipramine (Anafranil®) – imipramine – nortriptyline (Nortrilen®)

Benzodiazepinen zoals:

Dit zijn kalmerende medicijnen, ook wel tranquillizers / angstremmers genoemd.

Ze verminderen angst en onrust. In sommige gevallen ook lichamelijke klachten die het gevolg zijn van angst. Ook deze mogen 6 weken voor de ceremonie niet gebruikt worden.

Enkele voorbeelden van middelen zijn:

– oxazepam (Seresta), – diazepam (Valium) – alprazolam (Xanax)

Andere merken en alternatieve zoals:

Alle merken en types anti-depressiva en zo ook het kruid Kanna (Sceletium tortuosum) en Valeriaan mogen niet gebruikt worden.

Andere medicijnen, dan hierboven beschreven, die gevaarlijk zijn of ernstige hoofdpijn kunnen veroorzaken.
• Anti-asthmatische middelen
• Middelen tegen hoge bloeddruk: (methyldopa, guanethidine, reserpine)
• Buspiron
• Levodopa
• Opoïden (met name dextromethorfan (zit onder andere in hoeststroop), tramadol)
morfine en codeïne
• Middelen tegen verkoudheid, verstopte neus en hoestdranken (indien ze
dextromethorfan of sympaticomimetica bevatten) (Otrivin® e.a.)
• Sibutramine (middel tegen overgewicht)
• Sympaticomimetica. (amfetaminen, cocaïne, methylfenidaat (Ritalin®, Concerta®
en Equasym®), dopamine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol)
• L-tryptofaan. | Triptofaan.
• Slaapmiddelen
• Bloeddrukverlagende medicijnen

De volgende medicijnen kunnen wel gebruikt worden, maar met de nodige voorzichtigheid (dus liever niet):
• Anticholinergica (biperideen) • Antihistaminica (vooral gebruikt bij allergie (hooikoorts) • Disulfiram • Bromocriptine • Hydralazine • Migraine medicatie

Gebruik je alternatieven medicijnen of voedingssupplementen? Ook die kunnen gevaarlijk zijn.
– Producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie, niet gebruiken.
– Producten die tryptofanen (triptofanen) bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie) Niet gebruiken. (zo ook banenen,avocado’s, mango en rozijn zie dieet).
Laat ons dit ook ruim van te voren weten.

Het gebruik van de volgende (verdovende-) middelen, binnen 7 dagen voor aanvang van de ceremonie is verboden:
• Marihuana • Methadon • LSD • Cocaïne • Heroïne • Amfetaminen (speed)• MDMA (XTC)• Ketamine • Mescaline cacti (Peyote en San Pedro) • Narcosemiddelen • Ephedra/ephedrine(Xtenzion, ultra boost, Superstacker, Ephedra Supercaps, etc.) • Pseudo-ephedrine • Macromerine • Phentermine

•Het plantmedicijn Iboga (Na Iboga mag men tenminste 6 weken geen Ayahuasca tot zich nemen)
• Alle andere bewustzijnsverruimende drugs die niet op deze lijst staan

Belangrijk

Nogmaals; deze thee absoluut niet geschikt als je welke vorm dan ook van antidepressiva gebruikt. De combinatie van SSRI’s en MAO-remmers is levensgevaarlijk.

Uitsluiting van deelname

Voor jouw en onze veiligheid behoudt AyaCura zich het recht om een ieder (nog) te weigeren deel te nemen aan de ceremonies op basis van de door jou vooraf verstrekte informatie tijdens het voortraject. Bij twijfel kan het zijn dat wij advies of schriftelijke toestemming nodig hebben van een behandelend arts / therapeut.

Door de groeiende interesse naar Ayahuasca is gebleken dat er mensen zijn die zich niet voldoende voorbereiden en zich niet goed realiseren waar zij zich aan bloot stellen. Wanneer wij het idee hebben dat je onvoldoende voorbereid bent, zullen wij je uitnodigen om op een ander moment deel te nemen aan een sessie.
Wil je meer uitgebreide informatie over de voorbereiding, het voortraject en deelname? Lees dan meer op de pagina Voorbereiding