supernatural_by_corpuscallosum

Verklaring vooraf aan workshops:

Al onze deelnemers dienen voor aanvang van een van onze workshops een persoonlijke verklaring te ondertekenen. Zonder ondertekening is deelname aan een workshop niet mogelijk. Met deze verklaring bevestig en teken je dat je:

  • Op de hoogte bent van de gedragsregels (wederzijds respect voor elkaar, geen seksuele of agressieve gedragingen);

  • Op de hoogte bent van de eigen verantwoordelijkheid betreffende de contra-indicaties, eerlijkheid over eventueel medicijn- en drugsgebruik;

  • Op de hoogte bent van de psychedelische en lichamelijke effecten (mogelijk overgeven/diarree/duizeligheid) die horen bij het gebruik van Ayahuasca.

Met deze verklaring geef je tevens aan dat:

  • Indien je met eigen vervoer of het OV reist, je omwille van de veiligheid pas vertrekt wanneer de begeleiding hiervoor akkoord geeft;

  • Je geheel vanuit eigen beweging deelneemt aan de workshop

Annuleren reservering:

Aanbetaling: Wij vragen 50%van het gevraagde tarief maximaal 14 dagen voor aanvang over te maken.

Tot 14 dagen voor de geplande datum is het mogelijk de workshop te annuleren of te verplaatsen.

Bij afzegging binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop zal 50% van het volledige bedrag betaald blijven.  

Overig:

Het gebruik van telefoons (bellen, smsen, appen etc.) tijdens de workshop is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om video en/of audio opnames tijdens de workshop te maken. Dit omdat wij de privacy, veiligheid en het vertrouwen van onze deelnemers respecteren en willen garanderen.

Ook is het niet toegestaan om een, niet voor de workshop, aangemeld persoon als begeleiding of observator mee te nemen.